• Chủ tịch 0913 256 913
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Trụ sở: Tổ 1 P Tích Lương, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên

icon facebook

Xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học cần phải dựa trên nguyên tắc: khoa học dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc “Đông” và thuốc “Tây”

- HỒ CHÍ MINH -

 SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Viện Y học bản địa Việt Nam là vinh danh, kế tục và phát triển nền y học dân tộc được hình thành trong hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước.

GIÁ TRỊ 

Nguồn tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn, Viện Y học bản địa Việt Nam khai thác nguồn tài nguyên tri thức phong phú, đa dạng, sâu đậm bản sắc dân tộc từ nền y học bản địa, kết hợp với chất xám của các nhà khoa học tạo nên giá trị vô hạn.

TẦM NHÌN 

Xây dựng, quy hoạch, tiếp tục đào tạo một đội ngũ đông đảo nghiên cứu viên cao cấp, tâm huyết, chuyên sâu nghiên cứu khoa học y dược từ y học bản địa Việt Nam theo phương châm: Lịch sử-gạn lọc-kế tục-khách quan - khoa học - đại chúng-hiện đại và phát triển.

CHIẾN LƯỢC 

Nâng cao chất lượng sức khỏe con người thuộc những lĩnh vực hẹp sâu không/chưa/ít ai nghiên cứu.

Nhóm máu và truyền máu

Share

1. NHÓM MÁU.

Sự hiểu biết về kháng nguyên nhóm máu là vô cùng cần thiết cho công tác truyền máu. Truyền máu đã được áp dụng từ lâu trong cấp cứu và điều trị. Khi truyền máu đã gặp nhiều tai biến rất nguy hiểm, mặc dù truyền máu lần đầu.
Ngày nay chúng ta đã hiểu rằng nguyên nhân tai biến là do sự có mặt cuả kháng thể tự nhiên trong cơ thể. Các kháng thể này chống lại các kháng nguyên với tính miễn dịch cao có trên bề mặt hồng cầu.
Trên bề mặt hồng cầu người có nhiều kháng nguyên khác nhau người ta đã tìm được khoảng 30 kháng nguyên thường gặp và hàng trăm kháng nguyên khác nhưng đều là kháng nguyên có tính miễn dịch yếu, thường chỉ dùng để nghiên cứu gen. Các kháng nguyên xếp thành hệ thống các nhóm máu AB0, Rh, Lewis, MNSs, P, Kell, Lutheran, Duffy, Kidd... Trong số này có hai hệ thống nhóm máu AB0 và Rh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong truyền maú.

1.1. Hệ thống nhóm máu AB0.

Năm 1901, Landsteiner phát hiện ra hiện tượng: huyết thanh của người này làm ngưng kết hồng cầu của người kia và ngược lại. Sau đó nguời ta đã tìm được kháng nguyên A và kháng nguyên B, kháng thể a( chống A) và kháng thể b ( chống B).
Kháng nguyên A và B có mặt trên màng hồng cầu; kháng thể a và b có mặt trong huyết tương. Kháng thể a sẽ làm ngưng kết hồng cầu mang kháng nguyên A, kháng thể b sẽ làm ngưng kết hồng cầu mang kháng nguyên B.
Do cơ thể có trạng thái dung nạp với kháng nguyên bản thân, nên trong huyết tương không bao gời có kháng thể chống lại kháng nguyên có trên bề mặt hồng cầu của chính cơ thể đó. Từ đó hệ thống nhóm máu ABO được chia làm 4 nhóm: nhóm A, nhóm B, nhóm AB và nhóm O. Ký hiệu nhóm máu biểu thị sự có mặt của kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu.
Cơ thể nhóm máu A có kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu và có kháng thể b (chống B) trong huyết tương .
Cơ thể nhóm máu B có kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu và có kháng thể a (chống A) trong huyết tương
Cơ thể nhóm máu AB có kháng nguyên A và B trên bề mặt hồng cầu và không có kháng thể a và b trong huyết tương.
Cơ thể nhóm máu 0 không có kháng nguyên Avà B trên bề mặt hồng cầu, trong huyết tương có cả kháng thể a và b.
Người ta cũng biết rằng các kháng thể a và b là những kháng thể xuất hiện tự nhiên trong huyết thanh. Sự phân bố các kháng nguyên, kháng thể thuộc hệ thống nhóm máu AB0 như sau:

Genotypes Nhóm máu Kháng nguyên Kháng thể Tỷ Lệ %
        Người da trắng Người Việt
00
0A hoặcAA
0B hoặc BB
AB
0
A
B
AB
-
A
B
A và B
a và b
b
a
-
47
41
9
3
43
21,5
29,5
6

Nhóm A được chia thành hai phân nhóm A1 và A2. Vì vậy số lượng nhóm máu đã trở thành 6 nhóm: A1, A2, B, A1B, A2B và 0. Một số người có kháng nguyên A1, có kháng thể chống A2. Một số người có kháng nguyên A2, có kháng thể chống A1. Các kháng thể này yếu nên ít gây nguy hiểm, nhưng trong thực tế có thể gây tai biến nghiêm trọng khi truyền nhóm máu A2 nhầm tưởng là nhóm máu 0 và nhóm máu A2B nhầm tưởng là nhóm B cho bệnh nhân nhóm máu B.
Các kháng nguyên thuộc hệ ABO do một locus kiểm soát với 3 alen AB0 trong đó A và B là trội. Việc phát hiện ra cấu trúc kháng nguyên nhóm máu thuộc hệ AB0 đã làm thay đổi quan niệm trước đây cho rằng: kháng nguyên A là sản phẩm trực tiếp của gen A, kháng nguyên B là sản phẩm trực tiếp của gen B. Người ta cho rằng tham gia hình thành kháng nguyên nhóm máu trong hệ AB0 có các hệ gen Hh và hệ thống gen AB0. Các hệ thống gen này di truyền độc lập. Người có nhóm máu 0 chỉ có gen H mà không có gen A và B nên không có enzym biến chất H thành kháng nguyên A hoặc B, do đó chỉ có chất H chiếm toàn bộ bề mặt hồng cầu. Người có nhóm máu A có cả gen H và gen A nên có enzym biến chất H thành kháng nguyên A do đó trên bề mặt hồng cầu có cả chất H và cả kháng nguyên A. Với sự giải thích tương tự, người có nhóm máu B, trên bề mặt hồng cầu có cả chất H và kháng nguyên B. Người có nhóm máu AB, trên bề mặt hồng cầu có cả chất H, kháng nguyên A và kháng nguyên B.
Đại bộ phận người là có gen H. Một số ít người không có gen H (cơ thể đồng hợp tử hh), không có chất H trên bề mặt hồng cầu. Người không có gen H, dù có gen A hoặc gen B thì cũng không có kháng nguyên A hoặc kháng nguyên B, vì các kháng nguyên này chỉ xuất hiện từ chất H. Khi thử máu bằng kỹ thuật ngưng kết, người không có gen H đều được ghi nhận là nhóm máu O, nhưng họ (cơ thể đồng hợp tử hh) có thể tạo ra kháng thể chống H khi truyền máu của người nhóm máu O thật sự (có chất H) vì thế có thể gây tai biến. Người có nhóm máu này được gọi là nhóm máu O Bombay.
Đa số người (80%), kháng nguyên nhóm máu còn có mặt trong các dịch tiết: nước bọt, dịch vị...
Ngay sau khi ra đời, kháng thể có nồng độ rất thấp. Từ tháng thứ 2 trở đi, kháng thể tăng dần lên và cao nhất từ 8 -10 tuổi, sau đó giảm dần trở về bình thường ở tuổi trưởng thành rồi giảm dần theo tuổi tác. Kháng thể là g globulin, hầu hết là IgM, sau đó là IgG. Giống các kháng thể miễn dịch khác IgM và IgG cũng do các lympho bào sản xuất.

1.2. Hệ thống nhóm máu Rh.
Năm 1940 Landsteiner và Wiener nhận thấy: nếu lấy hồng cầu khỉ Macacus Rhesus gây miễn dịch cho thỏ thì huyết thanh miễn dịch thỏ ngoài việc gây ngưng kết hồng cầu khỉ còn gây ngưng kết hồng cầu người. Lúc đầu xếp những người có hồng cầu bị ngưng kết bởi huyết thanh này vào nhóm Rh+ những người có hồng cầu không bị ngưng kết vào nhóm Rh-. Nhưng sau này thấy hệ thống kháng nguyên Rh không đơn giản như vậy. Trong hệ thống Rh có nhiều kháng nguyên, phần lớn chúng có tính phản ứng chéo và sinh miễn dịch yếu. Do đó kháng thể không gây ngưng kết mạnh như hệ thống AB0.
Kháng nguyên hệ Rh phân bố thưa thớt trên bề mặt hồng cầu. Có 3 loại kháng nguyên chính: kháng nguyên D (Rh0), kháng nguyên C (Rh'), kháng nguyên E (Rh''). Chỉ có kháng nguyên D có tính kháng nguyên mạnh và có tính sinh miễn dịch cao. Vì vậy khi có kháng nguyên D thì được gọi là Rh+. Những nhóm máu khác thuộc hệ Rh đều có tính kháng nguyên rất yếu, ít được chú ý như Rh1, Rh2, Rhz, Rhy, rh. Tỷ lệ Rh+ của người da trắng là 85%, người Mỹ da đen là 95%, người Phi da đen là 100%, người Việt là 99,92%. Nói một cách khác là tỷ lệ Rh- của người Việt là 0,08% gần như không đáng kể.
Kháng nguyên hệ thống nhóm máu Rh là di truyền, còn kháng thể chống Rh chỉ xuất hiện ở cơ thể Rhkhi được miễn dịch bằng hồng cầu có kháng nguyên D (Rh+ ). Kháng thể này thường là IgG. Nếu một người Rh- , chưa hề được truyền máu Rh+ bao giờ thì việc truyền máu Rh+ cho họ sẽ không bao giờ xảy ra phản ứng tức thì nào. Tuy nhiên sau khi truyền máu Rh+ từ 2-4 tuần sau, lượng kháng thể chống Rh đã tương đối cao đủ để gây ngưng kết hồng cầu Rh+ của người cho vẫn tồn tại trong máu người nhận. Phản ứng này chậm và rất nhẹ. Sau 2-4 tháng truyền máu Rh+, nồng độ kháng thể chống Rh trong máu người Rh- mới đạt tối đa. Nếu truyền máu Rh+ cho những người này ở lần thứ 2, có thể gây ra tai biến truyền máu nặng, chẳng kém gì tai biến như hệ AB0. Sau vài lần truyền máu Rh+ cho người Rh-, người Rh- trở nên rất mẫn cảm với kháng nguyên Rh, tai biến khi truyền máu là cực kỳ nguy hiểm. Đó là lý do tại sao ta phải cần lưu ý tới người đã được truyền máu nhiều lần. Cần phải xác định nhóm máu hệ Rh cho họ, sợ rằng họ là người Rh-.
Trường hợp thứ hai là người mẹ Rh-, bố Rh+. Đứa trẻ được di truyền Rh+ từ bố. Hồng cầu Rh+của thai và sản phẩm phân huỷ hồng cầu Rh+ của thai sang máu mẹ. Người mẹ sẽ có quá trình tạo kháng thể chống Rh, các kháng thể này qua nhau thai làm ngưng kết hồng cầu thai. Nếu người mẹ có thai lần đầu thì cơ thể người mẹ chưa sản xuất đủ kháng thể để gây nguy hiểm cho thai nhi. Khoảng 30% số thai thứ hai Rh+ có triệu chứng tăng nguyên hồng cầu bào thai, vàng da huỷ huyết và tỷ lệ mắc bệnh tăng dần lên và triệu chứng bệnh cũng nặng hơn cho những thai sau.
Nhiều người bố Rh+ dị hợp tử, do đó có khoảng 25% số con cái là Rh-. Vì vậy sau khi đẻ đứa con trước bị vàng da huỷ huyết, tăng nguyên hồng cầu, không nhất thiết đứa trẻ sau cũng bị bệnh này. Những đứa trẻ mắc bệnh tăng nguyên hồng cầu bào thai thấy các mô sinh máu đều tăng sinh hồng cầu; gan, lách to ra và sản xuất hồng cầu kỳ bào thai. Hồng cầu này xuất hiện nhiều trong máu. Trẻ thường chết do thiếu máu nặng. Nếu sống sót trẻ thường thiếu trí tuệ, tổn thương vỏ não vận động do lắng đọng bilirubin trong các neuron. Cũng có thể kháng thể chống Rh còn tấn công một số tế bào khác của cơ thể.
Trường hợp thứ hai mà ta cần lưu ý trên đây chính là người phụ nữ có tiền sử sảy thai, đẻ non, đẻ con có tăng nguyên hồng cầu bào thai, vàng da huỷ huyết. Những người này nếu cần truyền máu, phải xét nghiệm nhóm máu Rh. Người ta sợ rằng người mẹ này máu Rh- và trong máu đã có kháng thể chống Rh. Nếu truyền máu Rh+ cho họ thì sẽ có tai biến rất nguy hiểm xảy ra.

1.3. Các hệ thống nhóm máu khác.
Trong các hệ thống nhóm máu còn lại thì hệ Kell chiếm vị trí hàng đầu. Kháng nguyên Kell rất nguy hiểm. Năm 1947 người ta đã phát hiện tai nạn do kháng nguyên này gây ra, từ đó về sau tai nạn do kháng nguyên này vẫn được theo dõi.
Kháng nguyên Fya thuộc hệ Duffy cũng được quan tâm. 1950 lần đầu tiên Mollison phát hiện kháng thể chống Fya trong huyết tương bệnh nhân bị tan máu được truyền máu nhiều lần. Trong vòng 20 năm đó người ta đã miêu tả nhiều trường hợp tương tự. Năm 1951 có một tai biến chết người do Fya.
Kháng nguyên S thuộc hệ MNSs có thể gây ra miễn dịch sau truyền máu và xuất hiện tai nạn tan máu. 
Những kháng thể lạnh đặc hiệu tự nhiên như kháng thể chống Lea , Leb (thuộc hệ Lewis), M, N, P chỉ gây ra phản ứng ở một nhiệt độ nhất định và không nguy hiểm.

2. TRUYỀN MÁU.
Trong thực hành truyền máu, ngoài những qui định về những xét nghiệm phát hiện các virut lây theo đường máu, về kỹ thuật bảo quản... chúng ta cần phải thực hiện đúng qui tắc về nhóm máu, qui tắc cơ bản là: không để kháng nguyên và kháng thể tương ứng gặp nhau trong máu người nhận. Đối với hệ thống nhóm máu ABO, thoả mãn qui tắc trên là phải truyền cùng nhóm.
Dựa vào kháng thể đã biết của huyết thanh mẫu (antiA, antiB, antiAB) người ta xác định chính xác kháng nguyên A và B trên bề mặt hồng cầu. Đồng thời với việc xác định nhóm máu thuộc hệ ABO, cần phải làm các phản ứng chéo: trộn hồng cầu người cho với huyết thanh máu người nhận và ngược lại trộn hồng cầu người nhận với huyết thanh máu người cho. Các phản ứng trên không có hiện tượng ngưng kết hồng cầu thì máu đó mới được truyền. 
Có một số tác giả đề nghị rằng, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tốt nhất là truyền máu tự thân. Đối tượng được lấy máu lúc khoẻ mạnh và được bảo quản trong ngân hàng, khi cần thì lấy chính máu của họ truyền cho họ. Hiện nay chưa có điều kiện ký thuật để bảo quản máu được lâu (đặc biệt là các nước đang phát triển) cho nên điều này chưa thực hiện được. Để khắc phục tai biến truyền máu và tình trạng lây nhiễm bệnh qua truyền máu, các nhà khoa học đã nghiên cứu sản xuất ra máu nhân tạo để làm dịch truyền thay thế máu. Song phạm vi ứng dụng máu nhân tạo chưa được rộng rãi vì giá thành còn quá đắt.
Trong trường hợp cần truyền máu mà lại không có máu cùng nhóm, người ta có thể truyền theo một qui tắc tối thiểu: không để xảy ra ngưng kết hồng cầu của người cho trong máu của người nhận. Nếu để xảy ra tai biến này thì chỉ cần truyền nhầm 2ml máu đã có thể gây chết người do tắc mạch, rối loạn trao đổi khí của máu, tan máu, suy thận cấp... Như vậy có thể truyền máu khác nhóm, nhưng bắt buộc phải theo sơ đồ sau:
http://www.benhhoc.com/images.php?do=view&id=94

Nhóm O truyền được cho nhóm A,B và AB. Nhóm A và B truyền được cho nhóm AB. Nhóm AB không truyền được cho nhóm O, A và B. Trong trường hợp truyền máu khác nhóm như vậy, chỉ được truyền khoảng 250ml máu (một đơn vị máu), với tốc độ rất chậm. Tai biến do truyền máu rất khó xảy ra vì kháng thể trong máu người cho ngay lập tức bị pha loãng trong máu của người nhận do đó nồng độ kháng thể rất thấp. Các kháng thể này sau đó sẽ bị các enzym phân giải. Tuy vậy, ngày nay nhờ sự hiến máu nhân đạo được phổ cập nên sự truyền máu theo qui tắc tối thiểu ít được ứng dụng.
Đối với hệ thống Rh, kháng thể chống Rh chỉ hình thành ở người Rh- khi được miễn dịch bằng hồng cầu Rh+. Tỷ lệ Rh- của người Việt lại rất thấp, cho nên thực tế người ta chú ý hai trường hợp cần xét nghiệm nhóm máu hệ Rh đó là người đã được truyền máu nhiều lần và người phụ nữ có tiền sử xảy thai, đẻ non, đẻ con có hội chứng vàng da huỷ huyết. Việc xét nghiệm nóm máu hệ Rh cũng dựa trên kháng thể của huyết thanh mẫu để tìm kháng nguyên. Nếu người cần được truyền máu là Rh+ thì truyền máu Rh+ hoặc Rh- đều được. Nếu người cần được truyền máu là máu Rh- thì nhất thiết phải được truyền máu là Rh-.

nguồn: benhhoc.com

Share

step

KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ

Chúng ta hãy cảnh giác với thuốc giảm đau Paracetamol

Chúng ta hãy cảnh giác với thuốc giảm đau Paracetamol

Vốn là bác sỹ chuyên khoa Tâm thần - Thần kinh, tốt nghiệp năm 1977 tại Trường Đại học y Hà nội, ngay sau khi tốt nghiệp tổ chức phân công lên Thái...

Rượu tiết con Ba ba có khả năng gây liệt dục nam

Rượu tiết con Ba ba có khả năng gây liệt dục nam

Vào những năm 1965, giặc Mỹ đánh phá miền bắc giai đoạn đầu, chúng tôi là học sinh cấp I của trường nội trú dân tộc thiểu số tạo nguồn phải sơ tán về...

Thuốc nam “vật khinh mà hình trọng”

Bạn bè thân quen đều cho rằng tôi luôn có hệ thần kinh thép, vì cuộc sống riêng tư biết bao những khó khăn vất vả: Gia đình, sức khỏe, công việc...

Chúng ta hãy cảnh giác với các thực phẩm và các chất phụ gia có hại cho sức khỏe

Chúng ta hãy cảnh giác với các thực phẩm và các chất phụ gia có hại cho sức khỏe

Trong thời gian gần đây, nhiều thông tin đã đưa những tác hại một số thực phẩm mà chúng ta vẫn thường dùng hàng ngày, tưởng là bổ dưỡng, nhưng...

Sự lên ngôi của thuốc từ thực vật

Sự lên ngôi của thuốc từ thực vật

Bước vào thế kỷ XXI, nhiều nhà khoa học đang bình tâm xem xét lại chiến lược phát minh thuốc mới mà họ đã theo đuổi hàng chục năm nay và đang...

Sử dụng hợp chất thiên nhiên làm thuốc là một lựa chọn thông thái của nhân loại

Sử dụng hợp chất thiên nhiên làm thuốc là một lựa chọn thông thái của nhân loại

Các thảo dược có tác dụng chữa bệnh là do các hợp chất thiên nhiên có trong chúng quyết định. Do đó, nói đến các cây thuốc là nói tới khả năng sinh tổng hợp,...

Suy ngẫm qua một bệnh nhân suy tủy

Suy ngẫm qua một bệnh nhân suy tủy

Suy tủy được khoa học y học coi là 1 chứng bệnh không thể chữa khỏi hẳn được. Vì cả 3 dòng tủy sinh hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu đều suy giảm khả năng...

Xoa bóp rượu đỉa phòng và chữa liệt dương

Xoa bóp rượu đỉa phòng và chữa liệt dương

Con đỉa thuộc Giới: Animalia, Ngành: Annelida, Lớp: Clitellata, Bộ: Hirudinida, Họ: Hirudinidae, Chi: Hirudo, Loài: H. Medicinalis. Vào thế kỷ 18-19 các thầy thuốc châu âu vẫn dùng đỉa hút máu...

Dùng thuốc phải đúng và đủ liều

Dùng thuốc phải đúng và đủ liều

Trong sử dụng thuốc, người bệnh luôn phải ghi nhớ “ dùng thuốc đúng liều, đủ thời gian”. Đúng liều là phải dùng đủ lượng thuốc đã được thầy thuốc chỉ định cho một...

Thực vật - nguồn kháng sinh thiên nhiên phong phú

Thực vật - nguồn kháng sinh thiên nhiên phong phú

Kháng sinh thực vật là gì ? Năm 1940 Fleming phát minh kháng sinh penicillin nhờ đó hàng vạn thương binh thế chiến hai được cứu sống. Năm 1951, Oatman mới đ­ưa ra định nghĩa: Chất...

Lược vàng chuyện - Chuyện thị phi

Lược vàng chuyện - Chuyện thị phi

Qua bài viết của Thạc sỹ Bác sỹ Lâm văn Tiên - Giảng viên chính trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên Vài suy nghĩ về cây lược vàng (http://dongyvietbac.com.vn/index.php/y-hoc-dieu-tri/dong-y-dong-duoc/174-vai-suy-ngh-v-cay-lc-vang.html), 1 bạn đọc...

Chuyện kể của người gặp “Thần dược”

Chuyện kể của người gặp “Thần dược”

Một buổi sáng mùa thu trên thành phố Thái Nguyên, Vòm trời cao xanh trong vắt, làn gió heo may nhè nhẹ thổi cuốn theo những chiếc lá vàng rơi xào xạc. Dòng người...

phong kham vien y hoc ban dia viet nam

KIẾN THỨC Y HỌC

Thiết kế nghiên cứu độc tính bằng phương pháp dược lý

Thuốc có thuộc tính 2 mặt, với liều này là thuốc bổ, phòng bệnh, chữa bệnh, với liều khác lại...

Nhức đầu và phương pháp phân loại cổ điển

Nhức đầu là chứng bệnh thường gặp nhất ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới, nhịp sống căng thẳng...

Học thuyết tạng phủ

HỌC THUYẾT TẠNG PHỦ.Theo học thuyết tạng phủ có thể con người có 5 tạng là Tâm, can, tỳ, phế,...

Chẩn đoán học đông y

Chẩn đoán học đông y gồm 2 phần chính: khai thác triệu chứng bệnh bằng 4 phương pháp vọng văn...

Bát pháp

Bát pháp là tám phương pháp dùng thuốc của đông y, nó bao hàm cả phương pháp dùng thuốc ...

Đại cương về thuốc Đông dược

thuốc cổ truyền: là vị thuốc có nguồn gốc từ thực vật, động vât, hay khoáng vật có tác dụng...

Nhóm thuốc Tân ôn giải biểu

NHÓM TÂN ÔN GIẢI BIỂU CHÍNH LÀ CÁC THUỐC CAY ẤM DÙNG CHỮA CẢM VÀ CÁC CHỨNG ĐAU KHỚP, ĐAU...

Thuốc Tân lương giải biểu

Tác dụng chung của cả nhóm - Tất cả đều quy kinh phế, phần lớn quy kinh can, 1 số thuốc...

THÀNH QUẢ NGHIÊN CỨU

Thiết kế và biên soạn bởi Văn phòng Viện Y học bản địa Việt Nam

Trụ sở: Tổ 1 - P Tích Lương - TP Thái Nguyên - Thái Nguyên

Liên hệ: 0280 2211 686; 0913 256 913; 0946 214 499; 0913 003 060

Email: vanphong@yhocbandia.com.vn